Lön
  • Löneredovisning

  • Leverans av lönebesked till dom anställda

  • Leverans av rapportpaket enligt önskemål.

  • Arbetsgivardeklatation på individnivå till skatteverket. 

  • Arbetsgivarintyg till anställda

  • Redovisning av A-skatt för anställda samt arbetsgivaravgifter

  • Semesterberäkning


Lönehantering

Vi gör lön, på riktigt


Via våra medarbetare på ActivKonsult får du hjälp av en lönekonsult som är mycket kunnig på lagar, regler,

skatter och allt annat som hör löneadministrationen till.


Nyhetsbevakning från
SRF

Regelverket kring löner/löneadministration är komplicerat och är i ständig förändring.

Vi hjälper dig och ser till att dina anställda får rätt lön i rätt tid.

Lönehantering innebär mycket administrativt arbete samt många lagar och regler att hålla koll på.

Detta är även en sårbar position vid eventuell frånvaro ifrån den som hanterar detta hos företaget, då det sällan finns en backup som kan hoppa in vid dessa tillfällen.


Vi kan därför underlätta för er genom att hitta lösningar som passar just ert företag. Vi har kompetensen och verktygen som behövs för att hantera detta.

Vi hanterar reseräkningar och utlägg. Vi kan hjälpa till med AGI rapporteringen (inrapporrtering av arbetsgivaravgifter på individnivå till Skatteverket.

Kan även hjälpa till med inrapportering av statistik,Pensionsrapportering, tar fram underlag för bokföringen, uppgifter till årsredovisningen etc.

Vi finns här, både när ni behöver hjälp snabbt och när ni behöver långsiktig hjälp med företagets ekonomi.

0703 66 55 17

0760 43 53 43